Minska upplevd stress och öka medvetenheten hos dina medarbetare - Mindfulness för företag och skola:

Vill Ni minska stressen på ert företag eller skola och få mer medvetna och närvarande medarbetare? Mindfulnessträning har en mängd positiva effekter i form av minskad stress, större glädje och bättre förmåga att hantera tidspress. När man tränar mindfulness på arbetsplatsen ökar produktiviteten och effektiviteten samtidigt som medarbetarna får ökad fokus och utvecklar sig själva.

Jag erbjuder olika kurser för företag i samarbete med Mindfulnsesscenter som även inkluderar ett webverktyg med övningar till varje medarbetare. 

Kursprogrammet resulterade i att:

- 100% av deltagarna har blivit mer närvarande
- 90% av deltagarna tycker att kursen varit betydelsefull/mycket betydelsefull samt att de har fått större insikt i hur dom agerar.
- 80% av deltagarna på kursen angav att de upplevde minskad stress efter avslutad kurs.


 Några kommentarer från deltagare vid utvärdering:

 - "Vid ett tillfälle när vi skulle meditera med dig så var jag så stressad att mina händer skakade. Jag tänkte att jag aldrig kan koppla av och meditera. Efter meditationen var jag helt lugn."
 - "Kursens innehåll berörde mig ofta och har fått mig att förändra beteenden och tankesätt. Det hjälper mig att komma vidare med livet på ett bra sätt".
 - "Verktygen för att minska stress har gjort att jag sätter mig ned och andas när "axlarna är över huvudet". Lyfter blicken oftare, och har blivit bättre på att observera och släppa."

 

Inspirationsföreläsning och Mindful Yoga

Boka en inspirationsföreläsning om mindfulness och stress. Få kunskap om vad mindfulnessträning kan göra för Dig och dina medarbetare. 

Jag erbjuder också mindful yoga. 
 
I filen nedan kan du se förslag på olika kurser som jag erbjuder. 

 

Mindfulness privatpersoner:

Jag håller mindfulnesskurser för privatpersoner. De pågår under en 6-veckors period. Kursen utgår från forskningsbaserade programmet "Mindfulness vid stress" i samarbete med Mindfulnesscenter.
 

Du träffar mig också som Mindfulness instruktör hos Atic varje vecka. 

Intresseanmälan/bokning:


Lena Olsten ingår i Nätverket av mindfulnessinstruktörer i Mindfulnesscenter AB och är utbildad av Dr Ola Schenström. Ola är läkare sedan 35 år och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Han är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok Mindfulness i vardagen.
www.mindfulnesscenter.se

Senaste nytt!
Mindfulness-behandling i grupp lika effektivt som KBT vid depression och ångst. Se artikel i DN.
http://www.dn.se/arkiv/insidan/mindfulness-i-grupp-kan-hjalpa/

Senaste retreatet på Skepparholmen Spa 2018-04-14

loading...

Mindful Yoga och meditation på Mindfulness retreat 2017-09-30 på Skepparholmen Spa

Meditation på retreat i Hälsovillan 2016-12-04

Meditation pågår på miniretreat i Hälsovillan 2016-12-04

Kroppsscanning på retreat 2016-05-16